Video-begeleiding voor mantelzorgers
Als een partner of familielid door
dementie, een beroerte of ander
Niet Aangeboren Hersenletsel
getroffen wordt, heeft dit vaak
ingrijpende gevolgen. Vooral het
gedrag en de communicatie
veranderen sterk. Er kunnen
‘misverstanden en irritaties’ ontstaan.
Vaak voelt u als mantelzorger dan
machteloosheid.
U hebt het idee te kort te schieten.
De zorg voor uw partner of familielid
kan daardoor een (te) grote belasting
gaan vormen.
Henny van Berlo - Videotrainingen
biedt ondersteuning m.b.v. Video
Interventie in de Ouderenzorg (VIO)
en vanuit principes Omgevingszorg,
bij vragen zoals:

• Beperkte contactmogelijkheden
• Taalproblemen zoals afasie
• Onrustig gedrag
• Telkens aandacht vragen
• Opstandig gedrag
• Agressief gedrag
• Problemen bij de dagelijkse zorg
zoals aankleden en eten
Hoe kunnen filmpjes ons
contact nou verbeteren?Wat is VIO
voor mantelzorgers?


...lees meer
Door die beelden ontdekte
ik dat ons mam wél reageert!Werkwijze VIO
voor mantelzorgers


...lees meer
VIO voor mantelzorgers
is een begeleidingsmethode om
mantelzorgers te ondersteunen in
de omgang met (het gedrag van)
hun partner of familielid.
Hierbij worden korte video-opnames
gemaakt in de thuissituatie.
Door deze beelden kunt u zien
hoe het contact tussen uzelf en
degene waarvoor u zorgt verloopt.
Hierdoor krijgt u meer inzicht in
wat de ander ervaart. Tevens ontdekt
u wat u zelf al doet om het contact
goed te laten verlopen. U leert op
een positieve wijze welke manier van
communiceren het beste aansluit.
Werkwijze
Tijdens het kennismakingsgesprek
bespreken we welke problemen
u ervaart en waar u hulp bij wilt
hebben. Daarna wordt een korte
video-opname gemaakt van u samen.
Vervolgens bekijken en bespreken
we samen die video-opname om beter
te begrijpen wat er omgaat in degene
voor wie u zorgt. U wordt zich bewust
van uw eigen kwaliteiten en de
mogelijkheden en beperkingen van
de ander. U krijgt tips voor
verbeteringen die u in de praktijk
kunt uitproberen, ook in moeilijkere
situaties. In de vervolgopname(s)
wordt samen gekeken hoe het contact
verloopt en wat er nog nodig is om
met de problemen om te gaan.