Henny van Berlo -Videotrainingen
ondersteunt professionals in
diverse sectoren zoals:
Ouderenzorg
(Video Interventie Ouderenzorg
en principes Omgevingszorg)


...lees meer
Kinderopvang
(Video-interactiebegeleiding)


...lees meer
Kinderopvang
Vragen over individuele kinderen bij:

• Opvallend gedrag
• Problemen in samenspel
• Zorgen over de ontwikkeling
• Bespreken van zorgsignalen
met ouders

VIB kan ook in teamverband ingezet
worden voor deskundigheidsbevordering.
Ouderenzorg
Vragen over individuele ouderen met:

• Beperkte mogelijkheden tot contact
door dementie of beroerte
• Onrustig of opstandig gedrag
• Gedragsproblemen bij de dagelijkse
zorg.

VIO en Omgevingszorg kunnen ook
voor deskundigheidsbevordering in teamverband ingezet worden.
Video-begeleiding voor professionals
Of je als professional nu werkt met kinderen
in de kinderopvang, of met (dementerende)
ouderen; steeds heb je ontzettend veel
contact met cliënten, familieleden en collega’s.
Vaak loopt de communicatie in de genoemde situaties soepel.
Op andere momenten ervaar je problemen
in het contact. De verzorging lukt niet of je
hebt zorgen over het gedrag van jouw
cliënt(je). Dergelijke situaties roepen de
vraag op ‘hoe moet ik dit aanpakken,
wat kan ik hierin bieden?’

Door de beelden zagen we
reacties, die we in de praktijk
misten


Werkwijze Video-begeleiding
voor professionals


...lees meer
Kunnen we als team
iets leren van filmpjes?Wat is Video-begeleiding
voor professionals?


...lees meer
Video-begeleiding voor professionals
is een methode om je in je werk te
ondersteunen in het contact met
cliënten, familieleden en collega’s.
Er worden korte video-opnames
gemaakt van werksituaties.
Je krijgt inzicht in je eigen bijdrage
in de communicatie. Je ontdekt je
eigen capaciteiten en hoe je die kunt
inzetten. Hierdoor verbeteren de
communicatie en de omgang met
individuele cliënten en hun gedrag.

Ook in teamverband is Video-
begeleiding inzetbaar. In het kader
van deskundigheidsbevordering
kunnen teams door deze methode
samen ontdekken wat ieders
capaciteiten zijn. Door die bewust
in te zetten, kan het contact met
cliënten, familieleden en elkaar
verbeteren.
Werkwijze
Tijdens het kennismakingsgesprek
bespreken we welke vragen er zijn
ten aanzien van individuele
cliënten of in teamverband.
Aansluitend worden korte opnames
van contacten tijdens de dagelijkse
uitvoering van het werk gemaakt.
Hierbij komt ieders eigen bijdrage
in de communicatie in beeld. Door
de beelden samen te analyseren
en bespreken, worden praktische
handvatten ontdekt en gegeven.
Daarbij gaan we altijd uit van de
krachten en kwaliteiten van iedereen
binnen de communicatie.